Nawigacja

ZARZĄDZENIE DYREKTORA WS. NABORU DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM 2016/2017 TERMINARZ REKRUTACJI 2016/2017 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

REKRUTACJA

TERMINARZ REKRUTACJI 2016/2017

PUBLICZNE  GIMNAZJUM  NR 1 W CZERNICY

TERMINARZ REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

1.

Składanie  zgłoszeń i  wniosków o przyjęcie  do  klasy  pierwszej oraz innych wymaganych  dokumentów

od 1 do 23 czerwca

2016 r.

do  godz.  15.00

2.

Składanie  kopii świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia  o wynikach sprawdzianu

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

do  godz.  15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków  o  przyjęcie  do  gimnazjum

do  30  czerwca 2016 r.

do  godz.  15.00

4.

Ogłoszenie  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 15 lipca 2016 r.

5.

Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenia  o wynikach sprawdzianu

18 i 19  lipca 2016 r.

6.

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

do 20  lipca 2016 r.

                                             

TERMINARZ  REKRUTACJI   UZUPEŁNIAJĄCEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

(Postępowanie uzupełniające

– jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami)

 

1.

Składanie  wniosków o przyjęcie do klasy  pierwszej  wraz  z  kopią  świadectwa ukończenia  szkoły  podstawowej i  kopią  zaświadczenia  o  wynikach  sprawdzianu  po  klasie  szóstej  oraz innych wymaganych  dokumentów

od 21 do 22 lipca

2016 r.

2.

Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną wniosków  o  przyjęcie  do  gimnazjum

 

do  28  lipca  2016 r.

 

3.

Ogłoszenie  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 17  sierpnia

2016 r.

4.

Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenia  o wynikach sprawdzianu

18 i 19  sierpnia

2016 r.

5.

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

22  sierpnia  2016 r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy
  ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9
  55-003 Czernica
  NIP 896-135-77-18
  REGON 932047336
 • 71 318-06-07

  SEKRETARIAT GIMNAZJUM
  czynny od poniedziałku do piątku
  godz. 7.15 do 15.15

  GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA
  wtorek 9.00 - 14.00

Galeria zdjęć