Nawigacja

PLAN LEKCJI 2016/2017

PLAN

DZIEŃ

LEKCJA

1A

1B

2A

2B

3A

3B

PONIEDZIAŁEK

1

212

j.polski

210

gdw

211

geografia

209

chemia

215

historia

213

biologia

2

109

religia

211

biologia

213

j.angielski

215

wos

212

j.polski

209

chemia

3

212

biologia

209

chemia

215

historia

211

geografia

109/SG

religia dz/wf ch

109/SG

religia dz/wf ch

4

209

matematyka

215

historia

213

gdw

212

j.polski

SG/210

wf dz/technika ch

SG/210

wf dz/technika ch

5

212

j.polski

209

matematyka

SG/109

wf dz/religia ch

SG/109

wf dz/religia ch

213

j.angielski

215

historia

6

SG/213

wf dz/j.angielski ch

SG/109

wf dz/j.niemiecki ch

209

chemia

215

historia

211

biologia

212

j.polski

7

213/SG

j.angielski dz/wf ch

109/SG

j.niemiecki dz/wf ch

212

j.polski

211

biologia

209

chemia

215

muzyka

8

       

SG

wf ch

SG

wf ch

215

muzyka

213/211

j.angielski r/j.niemiecki r

                           

WTOREK

1

215

malarstwo

212

j.polski

SG/211

wf dz/religia ch

SG/211

wf dz/religia ch

209/109

chemia 1/fizyka 2

109/209

fizyka 1/chemia 2

2

109

fizyka

209

matematyka

212

j.polski

211

matematyka

SG/211

wf dz/religia ch

SG/211

wf dz/religia ch

3

209

matematyka

109

fizyka

211/SG

religia dz/wf ch

211/SG

religia dz/wf ch

212

plastyka

215

matematyka

4

215

edb

209

malarstwo

109

matematyka

212

j.polski

213/SG

religia dz/wf ch

213/SG

religia dz/wf ch

5

211

geografia

215

edb

209

chemia

213

j.angielski

109

matematyka

212

j.polski

6

212

j.polski

211

geografia

213

j.angielski

109

matematyka k

215

j.polski

209

plastyka

7

       

109/211

fizyka 1/geografia 2

211/109

geografia 1/fizyka 2

215

j.polski

209

matematyka k

8

                       
                           

ŚRODA

1

209

chemia

212

j.polski

109

fizyka

213

j.angielski

215

matematyka

211

geografia

2

209

matematyka

212

j.polski

215

matematyka

211

geografia

213

j.angielski

109

fizyka

3

215

historia

109

fizyka

212

j.polski

211

j.niemiecki

210/SG

technika dz/wf ch

210/SG

technika dz/wf ch

4

211/SG

j.niemiecki dz/wf ch

213/SG

j.angielski dz/wf ch

212

j.polski

215

historia

109

fizyka

209

matematyka

5

212

j.polski

209

muzyka

210/SG

informatyka dz/wf ch

210/SG

informatyka dz/wf ch

215

j.polski

213/211

j.angielski r/j.niemiecki r

6

212

j.polski

215

historia

SG/210

wf dz/informatyka ch

SG/210

wf dz/informatyka ch

109

matematyka

213/211

j.angielski p/j.niemiecki p

7

SG/211

wf dz/j.niemiecki ch

SG/213

wf dz/j.angielski ch

211

biologia

   

215

historia

109

matematyka

8

               

211

j.niemiecki

215

wos

                           

CZWARTEK

1

109

fizyka

210

informatyka

211

geografia

212

j.polski

209

matematyka k

213/215

j.angielski r/j.niemiecki r

2

210

muzyka

209

religia

212

j.polski

109

matematyka

211

geografia

213/215

j.angielski p/j.niemiecki p

3

210

informatyka

212

j.polski

215

j.niemiecki

109

matematyka

SG/209

wf dz/religia ch

SG/209

wf dz/religia ch

4

213/SG

j.angielski dz/wf ch

215/SG

j.niemiecki dz/wf ch

209

matematyka

211

biologia

109

fizyka k

212

j.polski

5

SG/213

wf dz/j.angielski ch

SG/215

wf dz/j.niemiecki ch

211

biologia

109

fizyka

209

matematyka

212

j.polski

6

211/209

biologia1/matematyka k2

209/211

matematyka k1/biologia2

212/SG

religia dz/wf ch

SG/212

religia dz/wf ch

215

wos

109

matematyka

7

       

SG

wf dz

SG

wf dz

109/209

fizyka k1/chemia k2

209/109

chemia k1/fizyka k2

8

                       
                           

PIĄTEK

1

211

religia

209

matematyka

215

historia

212

j.polski

213

j.angielski

109

matematyka

2

209

matematyka

211

religia

213

j.angielski

212

j.polski

109

matematyka

215

historia

3

212

gdw

209

matematyka

109

matematyka

213

j.angielski

211

j.niemiecki

215

j.polski

4

SG/211

wf dz/j.niemiecki ch

SG/213

wf dz/j.angielski ch

215

wos

209

matematyka

212

j.polski

109

fizyka k

5

211/SG

j.niemiecki dz/wf ch

213/SG

j.angielski dz/wf ch

109

matematyka k

209

chemia

212/215

j.polski 1/historia 2

212/215

historia 1/j.polski 2

6

215

historia

212

j.polski

211

j.niemiecki

209

gdw

SG/210

wf dz/multimedia ch

SG/210

wf dz/multimedia ch

7

           

211

j.niemiecki

210/SG

multimedia dz/wf ch

210/SG

multimedia dz/wf ch

8

               

211

gdw

212

gdw

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Czernicy
  ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9
  55-003 Czernica
  NIP 896-135-77-18
  REGON 932047336
 • 71 318-06-07

  SEKRETARIAT GIMNAZJUM
  czynny od poniedziałku do piątku
  godz. 7.15 do 15.15

  GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA
  wtorek 9.00 - 14.00

Galeria zdjęć